Sommer APERITIF & SPIRITUOSEN

SPIRITUOSEN

[restaurantmenu  type=“dotted“]

##Absolut Vodka 2cl
**
==€3.3

##Bacardi 2cl
**
==€3.3

##Beefeater Gin 2cl
**
== €3.3

##Bailey’s Irish Cream 2cl
**
== €3.3

##Metaxa ***** 2cl
**
== €3.3

##Marillen-, Birnen- oder Nussschnaps 2cl
**
== €3.6

##Jack Daniels, Four Roses, Johnny Walker, Jim Beam 4cl
**
== €6.8

##Jameson, Tullamore Due 4cl
**
==€7,2

##Vodka Absolut, Bacardi, Beefeater Gin, Captain Morgan, Jack Daniels 0.7l
**
== €55

[/restaurantmenu]